I. András magyar király törvénytelen fia és a skót kapcsolat

I. András magyar király törvénytelen fia és a skót kapcsolat
Tihanyi Bencés Apátság

Korábban már írtam arról, hogy hogyan lett Árpád-házi Ágota - I. István magyar király és Gizella bajor hercegnő egyik leánya - az Angliában uralkodó Normandiai-ház egyik ősanyja, mely bejegyzést ide kattintva érheted el.

Most pedig azt fogjuk szemügyre venni, hogy az említett bejegyzésben is szereplő I. András (1010-1060) magyar király hogyan kapcsolódott össze a mai brit szigetek korai történelmével.

Ehhez az időutazáshoz vissza kell menjünk 1030 körülre, amikor is András még nem volt király (uralkodása: 1046-1060), de mert édesapja Vazul szembe szállt az akkor uralkodó I. Istvánnal, a család menekülésre kényszerült. Vazul egyébként Géza fejedelem testvérének, Mihálynak volt a fia és a balul elsült lázadás után megvakíttatták és fülébe forró ólmot öntöttek. A család a menekülésekor először Csehországban, majd Lengyelországban, végül a Kijevi Nagyfejedelemségben kapott segítséget.

photo by Jonathan Kemper on Unsplash

A középkori krónikák azonban feljegyezték, hogy Andrásnak a kijevi tartózkodása alatt, 1030 környékén egy Marót falubeli ágyasától egy György nevű fia született, de sem az édesanya kilétéről, sem György későbbi életéről még ma sem tudunk semmi bizonyosat.

Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem azután 1038 táján Andráshoz adta lányát Anasztáziát, bár feltehetőleg ehhez Andrásnak fel kellett vennie az ortodox kereszténységet. Ekkor kapta meg Ukrajna védőszentjének, Szent Andrásnak a nevét is, de sajnos későbbi nagy királyunk eredeti pogány nevét a történelmi források nem őrizték meg.

Mindeközben Magyarországon az olasz származású Orseolo Péter (1038-1041 és 1044-1046 között) ült a trónon aki sokkal tartozott a német-római császárnak így komoly birtokokat és tisztségeket ajándékozott német és olasz származású híveinek. E gyakorlat ellen több alkalommal is fellázadtak a magyarok, majd mikor Vata, az egyik pogány törzsfő felkelést szított hogy a pogányság újra szerephez juthasson és a kereszténységet visszaszorítsák, András is haza indult és örömmel vette Vata csapatainak a támogatását.

Székely Bertalan - I. András koronázása / Public domain via Wikimedia Commons

Orseolo Péter gyorsan lekerült a trónról, helyette 1046-ban I. András (de említik őt I. Endreként is) néven lett új királya az országnak, azonban a trónra lépő király nem első szülött fiát Györgyöt, hanem előbb saját öccsét Bélát, majd a kijevi fejedelem lányától Anasztáziától született fiát, Salamont jelölte utódjának, ami komolyan megerősíti a gyanút, hogy György valóban törvénytelen gyermek volt.

Azonban hiába segítették Andrást trónra a pogányok, első intézkedései között volt a pogányság felszámolása az országban és a kereszténység megerősítése valamint a németekkel kapcsolatos jó viszony kialakítása és fenntartása.

I. András király mai napig is nagy becsben tartott, ránk hagyományozott emléke maga a Tihanyi Bencés Apátság, melyet 1055-ben önmaga és a még élő valamint a meghalt családtagjai lelki üdvéért emeltetett. Az apátsággal egybeépítve egy kisebb kriptát is felhúztak, ide temették el később az 1060-ban meghalt királyt valamint Dávid nevű egyik fiát.

Tihanyi Apátság Királykripta feltárás 2021. / photo by Idegenvezetes London

A Királykriptában 2021. április 30-án komoly hitelesítő ásatást és falkutatást kezdtek, melyet júniusra be is fejeztek, jelenleg a szénizotópos vizsgálatok zajlanak valamint az ott feltárt sírokban megtalált csontok azonosítása. Jó eséllyel lehetőségünk lesz I. András csontjait azonosítani, valamint a többi feltárt sírban lévők rokoni kapcsolatát is feltérképezni.

Tihanyi Apátság Királykripta feltárás 2021. / photo by Idegenvezetes London

Visszatérve azonban Györgyhöz a törvénytelen gyermekhez, meg kell említsünk egy legendát is, amely Skóciából származik. A történelmi elmélet szerint György tagja lehetett annak a kíséretnek, amely 1057-ben az addig Magyarországon tartózkodó Száműzött Eduárddal és gyermekeivel, Edward Aethelinggel és Skóciai Szent Margittal érkezett vissza Angliába.

A tekintélyes skót Drummond klán eredettörténete szerint a család alapítója egy bizonyos Móric volt, aki 1066-ban Margit oldalán menekült Skóciába Hódító Vilmos elől, ahol szolgálataiért nemesi címet kaphatott. Bár a Drummondok családi hagyománya mai napig I. Andrást tekinti házuk ősapjának, ezt sajnos történetileg már nem lehet igazolni, lévén a klán családfáját csak a 14. századig tudjuk hitelt érdemlően visszavezetni.

Ha szívesen sétálnál velem London titkos helyszínein, sohasem hallott történeteket hallgatva akkor küldj nekem egy üzenetet (idegenvezeteslondon@gmail.com), beszéljük meg a részleteket. Persze akkor is írhatsz, ha szívesebben követnéd az útikönyvek ajánlatát, azokhoz is vannak elképesztő történeteim. :) Ágota

cover: photo by István Kis from Pixabay