Szent György napja Európa nagy részén ősi pásztorünnep, az állatok első kihajtásának a napja, ám Angliában ennél egy kicsit több, ugyanis a legendás sárkányölő György vitéz Anglia védőszentje is egyben.

alt
Szent György

A brit kultúrkörben Szent György napját április 23-án ünneplik, mert úgy tartják ezen a napon, k.e 303-ban halt meg a hős. Ezzel szemben Magyarországon április 24-e György napja, az igazi tavasz kezdete, a jó idő állandósulásának kezdete.

Na de kis is volt pontosan Szent György?
György a feljegyzések szerint k.e. 270-ben született előkelő családban, és római katonaként hamar magas pozícióba került. Amikor azonban Diocletianus császár elkezdte üldözni a keresztényeket, ő is a császár ellen fordult, ellenállásáért börtönbe vetették, megkínozták, majd k.e. 303. április 23-án kivégezték. Mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyház vértanúként és szentként tiszteli, a leghíresebb katonai szentek egyikeként tartja számon.

alt
Szent György

Leghíresebb tettét azonban, a sárkányölést több forrás is megörökítette. Ahogyan a népmesék hősei is elindulnak szerencsét próbálni, úgy kelt útra Szent György is. Elért Lüdiába és elért Siléna (ma: Serinda) nevű városba, ahol egy „pogány” fejedelem élt. Akkoriban egy sárkány garázdálkodott a környéken, felfalta a terület barmait, majd rákerült a király lányára a sor, akit kiküldtek a közeli tóhoz, mert ott lakott a szörny. Szent György találkozott a lánnyal és nem engedte, hogy a sárkány felfalja, inkább megküzdött a szörnnyel és le is győzte azt. A nagy győzelem után a szent életű vitéz rávette a város lakóit, hogy keresztelkedjenek meg.

alt

Szent György kultusza, amely a Földközi-tenger keleti partvidékén jött létre a 4. században, két szakaszban érkezett meg Angliába. Szent Györgyöt ismerték már az angolszászok is, de kizárólag eredeti alakjában, korai keresztény vértanúként. Az angol királyi és arisztokrata körökben az első érdeklődés Szent György iránt a 13. század közepén mutatkozott meg, III. Henrik (ur. 1216-1272) fizetett ugyanis egy bizonyos „Versíró Henriknek” egy beszámolóért Szent György életéről, egy évtizeddel később pedig a szent képét helyeztette Winchester vára csarnokának bejárata fölé.

III. Henrik fia és örököse, I. Eduárd (ur. 1272-1307) seregei azonban már Szent György zászlaja alatt masíroztak, gyalogsága pedig Szent György keresztjével ékesített karszalagokat kapott. Györgyöt még jobban összekapcsolja a hódítással az, hogy 1285-ös Angliába való visszatérésekor a király négy aranyfigurát állíttatott ki a Canterbury katedrális oltáránál: apja kedvencei, Szent Eduárd és Szent János mellé odakerült Szent György és annak lova is. Nagyjából innen számolhatjuk a kultusz angliai elterjedését, és hamarosan György patrónus szentté válását, egészen pontosan 1351-ben.

alt
III. Henrik király

1416-ban egy felbecsülhetetlen ajándék érkezett Anglia földjére: György szívét és koponyájának egy darabkáját a német-római császár és magyar király, Zsigmond (1368-1437) hozta magával ajándékba. Európa akkor egyik legjelentősebb uralkodóját Zsigmondot pedig hálából felvették a térdszalag rendbe.
Erről a rendről bővebben itt olvashattok: https://idegenvezetes-london.hu/az-angol-terdszalagrend-avagy-egy-harisnyakoto-karrierje/
Zsigmond viszonzásul az általa alapított Sárkányrendbe – melynek védőszentje szintén Szent György volt – invitálta V. Henriket (ur. 1413-1422).

Végül VIII. Henrik volt az, aki megalapozta, hogy Szt.György legyen a királyság kizárólagos védelmezője, és ő volt az, aki a szent attribútumának tartott vörös keresztet Anglia zászlajában először használta, valamint érméin sárkányölőként örökítette meg.

alt
Anglia zászlója

Éedekesség, hogy 1969-ben bizonytalan története miatt a 2. vatikáni Zsinat lefokozta Györgyöt, elvette a szent címet tőle és tiszteletét opcionálissá tette. 2000-ben viszont II. János Pál rehabilitálta a szentet és ismét bekerült az általános katolikus kalendáriumba.

Szent György Anglia mellett Aragónia, Katalónia, Grúzia, Litvánia, Palesztina, Portugália, Németország és Görögország védőszentje, valamint Moszkva, Isztambul, Genova és Velence patrónusa is. Számíthatnak közbenjárására a katonák, íjászok, a lovagrendek, a földművesek, a szíjgyártók, mi több lovagi erényei miatt ő lett a cserkészek védőszentje is. Kígyómarás esetén is érdemes hozzá fohászkodni, de segít azokon is, akik leprától, a pestistől vagy szifilisz miatt szenvednek.

alt
Szent Györgynapi kihajtás Magyarországon

A Kárpát-medencei magyarság körében Szent György napján szokásban volt a határkerülés, amikor végiglátogatták a határmenti kereszteket, határjeleket, vagy háromszor megkerülték a templomot. Ezen a napon sok helyen ünnepi szentmisét tartottak, ahol a gyerkeket is megvesszőzték, hogy egészségesek legyenek, a felnőttek pedig közös áldomást ittak, hogy megtartsák barátságukat.