1. november 30-án került vissza a skóciai edinburgh-i királyi palotába a skót királyok ősi koronázási ereklyéje, a Scone-i Kő, avagy a Végzet Köve, amelyet hét évszázadon át a londoni Westminster-apátságban őriztek.

alt

A skótok ezen legféltettebb ereklyéjét Skóciában fejtett homokkőből vágták ki, mérete 66 x 43 x 27 centiméter, súlya 152 kg. Maga az ereklye egy latin kereszttel díszített kő, amelynek két oldalán a szállítását megkönnyítő vasgyűrű van. A legenda szerint egykor Jákob próféta párnája, majd a jeruzsálemi Salamon templomában a frigyláda talapzata volt és a Szentföldről kr.e. 700 körült kalandos úton az ír királyok koronázási helyére, a Tara dombra. A mai Skócia területére benyomuló kelták innen vitték azt magukkal és Skócia első királya I. Kenneth, 840 körül a Perth közelében fekvő Scone faluban ezt használta trónusként beiktatásakor. Ettől kezdve itt zajlott le a későbbi skót királyok koronázása, pontosabban trónra lépése, mert a szertartás legfontosabb eleme a Végzet Kövének elfoglalása volt.

alt

1296-ban I. Eduárd angol király lerohanta és meghódította Skóciát, ekkor került a nagy becsben tartott kő a Westminster-apátságba annak jelképeként, hogy a skót népet bizony alattvalójává tette. A skótok ezt nehezen tűrték így a következő évben fellázadtak és végül Robert Bruce vezetésével sikeresen kiharcolták szabadságukat.

A koronázási követ azonban – hiába írta azt elő a Skócia függetlenségét elismerő 1328-ban megkötött szerződés – nem tudták visszaszerezni, mert a dühös londoni tömeg megakadályozta annak elszállítását. A csalódott I. Eduárd azonban hamarosan új trónust ácsoltatott magának és ebben helyeztette el a skótoktól szerzett követ, mely trónus lett azután a következő évszázadokban valamennyi angol király koronázó helye.

alt

A legenda úgy tartja, hogy a Végzet Köve felnyög, ha a rajta ülő királyi vérből származik ám ha önjelölt trónkövetelő fejére helyezik a koronát, akkor csendben marad.

A skótok néhány évszázad után a kő mellé végül királyt is adtak Angliának: az 1603-ban gyermek nélkül meghalt I. Erzsébet az általa kivégeztetett Stuart Mária fiát, Jakab skót királyt nevezte meg utódául, aki I. Jakab néven lépett az angol trónra. A királyságok egyesítésében a skótok a jóslat beteljesedését látták, de a kő még most sem kerülhetett vissza északra.

A relikvia angol földön vészelte át az elkövetkező évszázadokat sőt a második világháborút is mígnem 1950 karácsonyának éjjelén négy skót diáknak sikerült azt ellopnia. Egyikük később így emlékezett a pillanatra: „amikor felemeltem a Követ, úgy éreztem, hogy Skócia lelkét tartom a kezemben.”

A tolvajokat meglepte a kő súlya, amelyet le is ejtettek és az helyben két darabra tört. Másnap a brit történelem egyik legnagyobb hajtóvadászata kezdődött, négy évszázad után még a határt is lezárták Anglia és Skócia között, ám a követ ennek ellenére mégis sikerült kalandos úton Skóciába csempészni, ahol egy titoktartást fogadott kőműves kijavította azt.

A négy fiatal néhány hónappal később úgy vélte, hogy elérték céljukat, mert sikerült felhívni a figyelmet Skócia Nagy-Britannián belüli – szerintük – alárendelt helyzetére, így a követ 1951 áprilisában Arbroath város apátságának romjai között elrejtették, majd értesítették a rendőrséget. A történet végén az ereklye visszakerült a Westminster-apátságba, az elkövetők azonban – politikai okokból – büntetlenül megúszták a tettüket.

alt

A Végzet Köve nem sokkal később, 1953. június 2-án, II. Erzsébet megkoronázásakor ismét teljesítette rendeltetését, bár azóta is tartja magát a legenda, hogy a kő ellopása és visszaszolgáltatása között eltelt időben másolatokat készítettek róla és Angliába sem az eredetit vitték vissza de ezt sem cáfolni, sem bizonyítani nem lehet.

John Major konzervatív miniszterelnök 1996. július 5-én személyesen jelentette be a skót szavazók megnyerését célzó, nem kis vitát kiváltó döntést: a követ visszaszolgáltatják Skóciának.
A kabinet egyetlen feltételt szabott csupán, mégpedig azt, hogy a követ a brit uralkodók koronázására mindig vissza kell szállítani Londonba, ugyanis jogi értelmezés szerint a Végzet Köve továbbra is a mindenkori monarcha tulajdona és valójában azt nem visszaadták, hanem az uralkodó birtokainak egyik részéből a másikba szállították.

A történelmi kőtömb 1996. november 17-én a Tweed folyó hídján áthaladva, Coldstream városánál érkezett meg a skótok földjére, ahol lelkes tömeg üdvözölte, majd 1996. november 30-án (Szent András, Skócia egyik védőszentjének napján) végleges elhelyezést nyert az edinburgh-i kastélyban, a skót koronázási ékszerek között.
(forrás: mandarchiv.hu)