Ma van Árpádházi Szent Erzsébet születésnapja, sőt mi több Londonban kápolnája is van

Ma van Magyarország egyik leghíresebb szentjének, Árpádházi Szent Erzsébetnek a hivatalos születésnapja, habár születésének napja feltehetően nem pontos, hiszen bátyja, IV. Béla 1206 novemberében született, így a világra jöttük között eltelt idő túl rövid lenne.

alt

A feljegyzések szerint Erzsébet Sárospatakon vagy Pozsonyban született 1207. július 7–én és 1231. november 17-én Marburgban halt meg, II. András magyar király és felesége Merániai Gertrúd lánya volt. Az öt testvér közül Erzsébet volt a harmadik, bátyja később IV. Béla néven lett magyar király 1235 és 1270 között.

Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt, ostorozta magát és éjjelente gyakran virrasztott. Első gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, második gyermeke születése után pedig 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében vagy a kosarában ábrázolják, melynek eredete az a legenda, mely szerint egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában – eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Emellett gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti győzelem jelképei.

Árpád-házi Szent Erzsébet európai kultusza köztudott, s bár Angliával közvetlen kapcsolatai nem voltak, de alakja és tisztelete a századok folyamán a szigetországban - Magyarországi Szent Erzsébet elnevezéssel - is elterjedt.

alt

A londoni Southwark katedrális főhajójának szentélye mögött, található egy érdekesen elhelyezett, négytagozatú kápolnasor. Ennek jobb oldali első építménye a "The Chapel of St Francis and St Elizabeth of Hungary" nevet viseli, emlékeztetve a rendalapító Szent Ferencre és harmadrendbeli követőjére, Szent Erzsébetre. A kápolna üvegablakán nincs Erzsébet-ábrázolás, ám az oltár előtti lépcsőn egy táblácskán a kápolna – s egyben a magyar szent – neve szerepel.

  1. photo 1: www.mariaradio.ro

  2. photo 2: londontopia.net

Benedek Ágota

Magyar idegenvezető Londonban. Ha velem sétálsz megmutatom London azon arcát amely az útikönyvekben nem szerepel, de izgalmasabb mint a ’hivatalos’ útvonal. :) www.facebook.com/idegenvezeteslondon

London

Subscribe to Idegenvezetés Londonban

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!