Kodály Zoltánt mindenki úgy ismeri mint háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerzőt, zenetudóst, zeneoktatót, népzenekutatót de azt már kevesen tudják róla, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja volt.

alt

Ez a nagyszerű magyar művész 1882-ben született Kecskeméten igazi zenész családba ugyanis édesapja hegedűn, édesanyja pedig zongorán játszott és énekelt. 1900-ban beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német szakára, valamint lakója lett az Eötvös Kollégiumnak, ahol Balázs Béla volt szobatársa. Az egyetem mellett elvégezte az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerző tanszakát is, doktori disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetéről írta 1906-ban.

alt

Elgondolása szerint a jó zenész kellékei négy pontban foglalhatók össze: 1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban, mihelyt egyik elmarad vagy előreszalad, baj van.

alt

A közismerten Kodály-módszerként elterjedt zenei nevelés elsősorban nem a szolmizációval azonos, bár kétségtelen hogy a módszernek szerves része. Koncepciója szerint a zenei nevelésben az éneklés a vezető szerep, ezen keresztül lehet leghamarabb eljutni a zene megértéséhez. Kodálynak köszönhetően Magyarországon számos énekzenei általános iskola alakult, ahol heti három-négy zeneóra mellett kötelező a karéneklés is, az ide járó gyermekek nem csak zeneértő felnőttekké válnak, de javul a hallásuk, tisztábban is énekelnek. Ami meglepő - és teljes mértékben Kodályt igazolja - hogy jobban teljesítenek, mint társaik, sőt, jobbak a fizikai képességeik is.

Természetesen Kodály módszere nem csak Magyarországon ismert és elismert, a világ számos részén oktatnak az ő módszerével (Egyesült Államok, Ausztrália) csakúgy mint Európa sok országában és természetesen Londonban is. A londoni Kodály Intézet hivatalos neve ’The British Kodály Academy’, alapítója az a Vajda Cecília aki maga is Kodály tanítványa volt így első kézből ismerhette meg a zenetudós módszerét.
kodaly.org.uk