Londonban rengeteg tematikus múzeummal találkozhatunk, de közülük is az egyik legérdekesebb talán az, amelyiket egy régi műtő helyiség körül alakítottak ki.

alt

Az apró szoba eredetileg a St. Thomas Kórházhoz csatlakozott és igazából 1815-től vált igazán forgalmassá, amikor a törvényi szabályozások megváltoztatásával próbálták az általános gyógyítást szabályozni és kórházi gyakorlathoz kötni. Ettől az időponttól kezdve a korabeli orvostanhallgatóknak kötelező volt élőkön és holtakon bemutatott műtéteket élőben megfigyelni, bár igazából erre nem igazán kellett őket kötelezni, hiszen akkoriban az utca embere is szívesen megjelent egy-egy ilyen ’előadáson’.

alt

A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően azonban hamarosan elapadt a hivatalos úton beszerzett holttest utánpótlás így leleményes bűnbandák a tetemes haszon reményében szörnyű megoldást találtak: a temetőkben megjelentek a testrablók. Ezek a fosztogatók elsősorban frissen elhantolt testek után kutattak, akiket azután fényes nappal a helyszínen levetkőztettek, kocsira raktak, majd az utca forgatagában észrevétlen eljuttattak a megrendelőnek, aki vagy maga a kórház vagy annak egyik nagyhatalmú professzora volt. A vetkőztetésre azért volt szükség, mert a korabeli törvények szerint a sírba temetett minden ingóság az elhunyt családjának tulajdonába szállt, beleértve a ruházatot, esetleges ékszereket vagy apróbb emléktárgyakat is, így aki azokat eltulajdonította, annak nagyon kemény büntetéssel kellett volna szembenéznie, ám maga a test nem tartozott már senkihez, annak nem volt gazdája, hiszen a benne lakó lélek kiköltözött, mintegy hátra hagyta azt.

alt

A 18. században nem létezett még a mai értelemben vett rendőrség így az ilyesfajta fosztogatásoknak elsősorban csak maga a család tudott gátat szabni úgy, hogy saját figyelő szolgálatot szerveztek a frissen eltemetett családtag sírjánál, mintegy megvédve őt a hullarablóktól.

alt

A múzeum számos tárolójában számos korabeli orvosi felszerelést is megcsodálhatunk, vannak it szervmetszetek és rengeteg gyógynövény melyek a korban szerves részét képezték a népegészségügyi ellátásnak. További részleteket megtudhattok a múzeum honlapján: (http://www.thegarret.org.uk/)