Bizonyára sokan vagytok akik még sohasem hallottatok a londoni Tower vastag falai mögött zajló, lassan 700 éves ’kulcs szertartásról’ de ez nem is csoda, hiszen ezt minden egyes este távol a kíváncsiskodó szemektől tartják.

A hagyományok szerint a Tower épületét éjszakára zárva tartják, így a zárási ceremóniát is megtartják minden nap, kevéssel este 10 előtt. A szertartáson csak igen kevesek vesznek részt, azonban minden alkalommal lehetőség van rá hogy néhány kívülálló is figyelemmel kísérje a történteket, viszont erre az alkalomra jegyet már jó előre szükséges foglalni. Jelképes £1 megfizetése ellenében biztosíthatjuk helyünket a szertartáson, mely foglalást az alábbi linken lehetséges megtenni, azonban ne lepődjetek meg ha akár egy évre előre is elfogytak már a jegyek: Jegyfoglalás a 'Kulcs ceremóniára'

alt

Magának a ’kulcs szertartásnak’ a története onnan ered, amikor egy éjszaka - több mint 700 évvel ezelőtt - egy főnemes éjnek évadján olyan könnyedén bejutott a Tower falai közé hogy az még őt magát is meglepte. Akkor ötlött fel a gondolat, hogy a biztonságra nagyobb hangsúlyt lenne érdemes helyezni és a kapuk bezárását valamely hivatalos eljáráshoz kötni.

alt

A megalkotott ceremónia immár évszázadok óta röviddel este 10 óra előtt kezdődik, amikor a Tower fő palotaőre a a kapuhoz lépdel és hivatalosan is bezárja azt. Amint visszaér a Tower fala mentén húzódó gyalogútra, az éppen szolgálatban lévő másik palotaőr rákiált

  • ’Ki közeledik?’
  • A fő palotaőr így felel: ’A kulcs!’
  • Mire a katona megkérdezi ’Milyen kulcs?’
  • a fő palotaőr azt kiáltja: ’Erzsébet királynő kulcsa!’
  • az őr erre egy lépést hátra lép és így felel: ’Haladjon hát át Erzsébet királynő kulcsa!’
    A fő palotaőr erre a sorokig lépdel, ott felhalad egy lépcsősoron mely a Tower felsőbb szintjére vezet és csatlakozik az ott várakozó többi palotaőrhöz. A lépcső tetején azután megemeli kalapját és azt kiáltja ’God Save the Queen!’ (azaz 'Isten óvd a Királynőt!’) majd a többiek azt felelik ’Amen’.

alt

A kapu bezárása után a palotaőrök nagy része nyugovóra tér, csak néhányan maradnak éberek és őrzik a rendet egész éjjel.

Sajnos fényképezni nem szabad a szertartás alatt, de talán van ez az élmény annyira különleges, hogy aki egyszer látja az nem egykönnyen felejti el.