Árpádházi Szent Erzsébet sohasem járt Angliában, mégis található Londonban egy kápolna, melyet neki szenteltek, elismervén hogy Szűz Mária után a világ Erzsébetet tartja a második legnagyobb női gyógyító szentnek. Ez a kápolna a London Bridge tőszomszédságában található Southwark katedrális oltár mögötti traktusában található.

alt
londoni Southwark katedrális, Assisi Szent Ferenc és Árpádházi Szent Erzsébet kápolna

alt
Árpádházi Szent Erzsébet

Erzsébet 1207-ben született II. András magyar király és Merániai Gertrúd (neve ismerős lehet a Bánk Bán című színműből) lányaként, az öt gyermek közül harmadikként, bátyja később IV. Béla néven lett szintén magyar király. A feljegyzések szerint Erzsébet Sárospatakon vagy Pozsonyban született 1207. július 7–én és 1231. november 17-én Marburgban halt meg habár születésének napja feltehetően nem pontos, hiszen bátyja, IV. Béla 1206 novemberében született, így a világra jöttük között eltelt idő túl rövid lenne. A kor szokásának megfelelően azonban már négyéves korában eljegyezték Hermann-nal a türingiai tartománygróf fiával, így Erzsébet először Eisenachba, majd Wartburgba került. A betegeskedő Hermann 1216-ban 19 évesen meghalt, így némi huzavona után Erzsébet Hermann öccsével, Lajossal kötött házasságot, mely azután jól sikerült, három gyermekük is született.

alt
II. András magyar király

Míg Erzsébet a távolban családot alapított, odahaza édesanyja Gertrúd szörnyű gyilkosság áldozata lett, az indítékok közt felmerült – és Katona József nyomán közismertté vált – egy személyes szál, miszerint Gertrúd fivére erőszakot tett egy magyar előkelő, Bánk feleségén. Egy merénylet akkor lehet sikeres, ha az elkövetők megússzák tettüket, így került képbe állítólag a magyar egyház akkori feje, János esztergomi érsek, akit az összeesküvők még a merénylet előtt beavattak terveikbe. Csakhogy a főpap nem akart állást foglalni, ezért kétértelmű választ adott, amit az ember úgy értelmez, ahogyan az írásjeleket elhelyezi a szövegben:

A királynét megölni nem kell félnetek, helyes, ha mindenki beleegyezne, én nem ellenzem. / A királynét megölni nem kell, félnetek helyes, ha mindenki beleegyezne, én nem, ellenzem.

Történészek szerint ez az egész történet túl szép, túl tökéletes ahhoz, hogy igaz legyen, de az már felette kérdéses, hogy az érsek a királynő meggyilkolásával kapcsolatban valóban szerepet játszott-e?

alt

Erzsébet csak 1222-ben tudta meg anyja meggyilkolásának tragikus történetét, mikor „utólagos nászútra” visszalátogatott férjével Pozsonyba. Ugyan nem ennek a tragédiának a hatására, de Erzsébet már korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt, éjjelente gyakran virrasztott, ostorozta magát és vezeklőövet is hordott, mely általában durva szövetből készült, szögekkel kivert öv vagy lánc volt, s a fájadalom melyet okozott, az eredendő bűnökre emlékeztette. Első gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, szegényeket segített, majd második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Az éhínségek, járványok okozta sebeket is orvosolni igyekezett, kinyittatta Wartburg éléstárait, a szegényeket élelmezte, de őmaga meglehetősen mértéktartóan élt.

Férje Lajos 1227-ben meghalt, akinek családja innentől kezdve igen keményen bánt Erzsébettel, ugyanis a még akkor is csak 20 éves özvegyet megfosztották a vagyona kezelésének jogától és férje birtokainak jövedelmétől. A kialakult helyzet miatt egy októberi napon Erzsébet észrevétlenül elhagyta Wartburgot gyermekeivel, innentől kezdve megmaradt ékszerei eladásából és fonásból tartotta fenn magát, mígnem Eckbert bambergi püspök befogadta Pottenstein várába.

alt

Elhivatottsága miatt hamarosan Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt, és bár II. András hívta, nem tért vissza Magyarországra gyermekei neveltetése miatt. Folytatja jótékonykodását, energiáival juttatja látáshoz a vakokat, nyújtja a nyomorékok izmait, gyógyítja az éhezők gyomrát, fagyott végtagjait.

Erzsébet később saját halálát is megjósolta három nappal előre - gyógyzuzmó szedése közben télen leült a hóba, elszenderedett és itt lehelte ki a lelkét, megfagyott - temetése előtt azonban fejét levágták, szívét kitépték és feldarabolták, félve attól, hogy Jézus urunk életre kelti romlatlan testét. Később sírja mellett számos csodás esemény történt, Marburgi sírja fölé pedig 1236-ban elkezdték építeni az Szent Erzsébet-templomot, mely 2 év alatt készült el. A legendárium szerint Szent Erzsébet Indiában öltött utoljára testet, Teréz anya mellett élt és tevékenykedett, ahol Mária néven illették ebben az életében.

alt
Szent Erzsébet-templom Marburg, Németország

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják, mely történet eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről ám egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet - tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást - így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában, miszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon.

alt