Anglikán vallás - azt tudjuk, hogy a britek nagy része szintén keresztény de mégis miben mások?

A Church of England azaz ’Anglia egyháza’ a legnagyobb püspöki szervezetű keresztény egyház Angliában, amely a 16. században távolodott el a pápától és szakadt ki a római katolikus egyházból. Angliába a reformációt VIII. Henrik király akarata vitte be ugyanis a spanyol származású Aragóniai Katalinnal kötött korai házasságából nem sikerült fiú utódot nemzenie. Arra gondolt, ha lecseréli öregedő feleségét - aki egyébként 6 évvel volt nála idősebb -, akkor talán nagyobb sikerrel járhat de a válásba az akkori római katolikus pápa VII. Kelemen természetesen nem egyezett bele.

alt

Henrik nem tűrhette sokáig, hogy bárki is korlátozni próbálja így egy határozott döntéssel elutasította a pápa fennhatóságát országa felett, katolikus alapokon megalapította saját anglikán egyházát, melynek fejévé természetesen saját magát tette meg. Így már nem volt gond a válás, saját magának sietve engedélyt adott erre és hamarosan feleségül is vette második feleségét Boleyn Anna udvarhölgyet.

alt

Egy egész országot átállítani egyik vallásról a másikra nem egyszerű, így a komolyabb ellenállást elkerülendő saját új egyházát is római katolikus alapokon szervezte újjá a következő módon:
- az anglikán egyház feje a mindenkori uralkodó (jelenleg II. Erzsébet), a pápának nincs beleszólása az ügyekbe

 • elfogadták a reformáció alapvető tanait a Szentírásról, mint a hit alapjáról, a hagyományokat csak abban az esetben fogadják el, ha azok nem mondanak ellent a Szentírásnak

 • csak a keresztség és az úrvacsora szentségét fogadják el

 • eltávolították a bibliai tárgyú képeket a templomokból mint az áhítatosság szükségtelen eszközeit, ugyanis elvetik a szentek tiszteletét, a misét vagy a tisztítótűz létét

 • nem fogadják el az eleve elrendelés tanát, mivel szerintük az reménytelenséggel töltené el az embereket, helyette inkább a kegyelemre való kiválasztottság elvét támogatják

 • megtartották a holtakért való miséket, de bűnbocsánat-hirdetés nélkül

 • új bibliafordítást fogadtak el hivatalosnak (Coverdale fordítást) majd elterjesztették az anglikán egyház közimádságos könyvét,a Common Prayer Book-ot

 • papjainak megengedte hogy házasodjanak, sőt manapság már nőket is pappá szentelnek

 • betiltották a fülbe gyónást

 • a nagyobb kolostorokat azonnal föloszlatták

Az anglikán egyház megtartotta hierarchikus beosztását, itt a papság külön rendet képez, melynek alapja a papszentelés. A diakonussá és pappá avatás által az alsó, a püspökké avatás által a felső papi osztályba lép az illető. A püspökök felett áll Anglia két érseke, a legfelsőbb a canterbury-i aki egész Angliának prímása valamint a yorki, alattuk 31 püspök foglal helyet. A canterburyi érsek előjogai közé tartozik többek közt Anglia mindenkori uralkodójáak megkoronázása.

alt

Az anglikán istentiszteletet menetét a már említett Common Prayer Book (közimádságos könyv) pontosan szabályozza, mely minden más evangélikus kultusz közt kitűnik liturgiai gazdagságával. A prédikációt nagy mértékben hátraszorítja benne a liturgiai elem, az ének és az imádság.

Az anglikán egyházon belül két fő irányzat alakult ki, a magas egyház (High Church) dogmáiban és szertartásaiban egyre jobban közelített a katolikusokhoz és hangsúlyozza a reformáció előtti kereszténységgel való kapcsolatot. A másik, az úgynevezett alacsony egyház (Low Church) határozottan pápaellenes, és szertartásaiban is protestáns, s a Szentírást tartja a legfontosabbnak.

 1. photo 1: upload.wikimedia.org

 2. photo 2: images5.fanpop.com

 3. photo 3: news.images.itv.com

Benedek Ágota

Magyar idegenvezető Londonban. Ha velem sétálsz megmutatom London azon arcát amely az útikönyvekben nem szerepel, de izgalmasabb mint a ’hivatalos’ útvonal. :) www.facebook.com/idegenvezeteslondon

London

Subscribe to Idegenvezetés Londonban

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!