Azt nem mondhatjuk hogy London hemzseg a magyar emlékektől, de az bizonyos, hogy az a néhány amely jelen van igen jelentős. Ezek sorába tartozik a London közepén, azaz pontosabban a Trafalgar tér tőszomszédságában álló St. Martin-in-the-Fields nevű anglikán templom is.

alt

A templom névadója St. Martin - azaz eredetiben Szent Márton - egy szívünknek igen kedves gyökerekkel rendelkező szent. Szent Márton a Római Birodalom Pannonia Provincia területén, Savariában (ma Szombathely) született Kr. után 316-ban egy jómódú családban. Mivel apja katonatisztként szolgált, jutalomból Itáliában kapott birtokot, ezért a család egy időre ott telepedett le. Gyermekként Ticinumban (ma Pávia) nevelkedett, ahol első ízben találkozott az akkor még csak kibontakozóban lévő kereszténységgel.

Ennek hatására 12 évesen úgy döntött, felveszi a keresztény vallást, amit szülei nem néztek jó szemmel. 15 évesen apja akaratára belépett a római hadseregbe, fiatal kora miatt azonban 4 évig egy gyakorló csapatnál szolgált és csak 19 évesen lett valódi katona. Ezt követően még két esztendeig szolgált a hadseregben, majd Pictavium (ma Poiters, Franciaország) felé vette az irányt, hogy találkozzon a korszak egyik híres püspökével Hilariussal. Az ő tanácsára tért vissza 355-ben Pannóniába, ahol téríteni kezdett, majd útja során Savariába visszatérve 356-ban megkeresztelte édesanyját.

alt
Szent Márton egy szegény embernek adja köpenye egy darabját)

A 4. században megerősödött az eretnek ariánus mozgalom, amelynek hatására Márton távozni kényszerült Pannoniából és Illirából, ezért ismét Itália felé vette az irányt. Sajnos Mediolanumban (ma Milánó, Olaszország) sem maradhatott hosszabb ideig, az ariánusok innen is elűzték. Ennek nyomán Gallinaria szigetére vonult el egy időre, ahol pap társával közösen sikerült kiépíteniük egy kisebb szerzetesi közösséget. 360-ban megszűnt a veszély, és Szent Hilariust követve visszatérhetett Galliába, ahol a falvak lakóinak térítésével foglalkozott. 361-ben Ligugében megalapította az első európai szerzetes kolostort.

alt

Elképzelése szerint itt szerette volna magányban leélni élete hátralévő részét, azonban Tours püspökének, Hilariusnak halála megváltoztatta terveit. A vezető nélkül maradt egyházmegye hívei felkeresték őt, hogy felkérjék püspöknek, a legenda szerint azonban ő a libák közé próbált elrejtőzni, azonban ezek kiadták őt gágogásukkal. Így vált 371-ben Márton Tours püspökévé, aki továbbra is fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák, gyógyulások kísérték, munkáját kitartóan végezte egészen 397. november 8-án Candes-ban bekövetkezett haláláig. Három nap múlva, november 11-én Tours-ban helyezték örök nyugalomba, sírja felett kápolnát emeltek.

Hanem ez a Mártonos libás történet nem gyanús egy kicsit?
Érdemes nem elfelejteni immár, hogy a Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez kötődnek, másrészt Szent Márton előbbiekben említett libás történetéhez. Számos más népszokás, népi jóslás is kapcsolódott Márton napjához. Például a Dunántúlon az volt a szokás, hogy Szent Márton napjának estéjén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mondtak, és dús lombú nyírfavesszőt tartottak a kezükben, melyből a gazdának is adtak: „Adjon Isten szerencsés jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája. Adjon Isten bort, búzát, bikessiget, lölkünknek üdvössiget!”

alt

Na de most térjünk vissza a Londoni St. Martin-in-the-Fields templomhoz.

A jelenlegi épület terveit James Gibbs készítette 1726-ban, mely megépültekor korának legszebb egyházi épülete lett, névadóját Mártont a tisztasága és nagylelkűsége miatt tisztelik.

alt

alt

Jelenleg a londonban élő közösségek találkozó pontjaként használják, de részt vesz spirituális, kultúrális és szociális eseményekben is, valamint a BBC rádió 4-es csatornája 1924-óta közvetíti a karácsonyi köszöntést a templomból.